Hakkımızda

2017 yılı itibarıyla Okçular Vakfı bünyesinde, bilimsel anlamda okçuluk araştırmalarını yürütüp, koordine edebilecek bir ekip oluşturulması düşünülmüştür. 

Bu düşünceden sonra vücuda getirilen bu ekip, okçulukla alakalı mezkûr amaçların yerine getirilebilmesi için Okçuluk Araştırmaları Enstitüsünün kurulmasına karar vermiştir. Kuruluşu tamamlanan enstitünün amacı okçuluk araştırmalarında uluslararası bilimsel bir merkez haline gelerek, okçuluk araştırmalarına ilgi duyan araştırmacılara çalışmaları için uygun ortam ve şartları sağlamaktır. Bu bağlamda enstitü bünyesinde oluşturulan ihtisas kütüphanesi araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını okçuluk ve okçulukla bağlantılı olarak enstitünün belirlemiş olduğu konulara yönelik hazırlamayı düşünen araştırmacılara akademik rehberlik ve burs desteği sağlamayı da hedeflemektedir. 

Bunun yanında, okçulukla alakalı bilimsel yayınlar yapmak ve mezkûr konu ile alakalı olarak panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek Okçuluk Araştırmaları Enstitüsünün gerçekleştirmek istediği planlar arasındadır. Okçular Vakfına akademik danışmanlık vazifesini de deruhte eden Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü, bünyesinde bir enstitü müdürü, bir akademik koordinatör, bir proje koordinatörü ve iki araştırma görevlisinden oluşan kadrosuyla çalışmalarını yürütmektedir.

Misyon

Uluslararası standartta ve özgün bir anlayış içerisinde geleneksel ve modern okçuluğa dair sosyal ve fen bilimlerinin üslup ve kaideleri doğrultusunda bilgi üretip, bu bilgiyi toplumun yararına sunmak. 

Vizyon

Okçuluk Araştırmaları Enstitüsünün vizyonu, geleneksel ve modern okçuluğa dair bilimsel bilginin ve bu bilgiye ulaşmanın uluslararası boyutta bir merkezi olmak ve geleneksel-modern okçulukla ilgili olarak bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacıları bilgi, kaynaklara ulaşım, araştırmaya uygun ortam ve koşullar sağlama konularında desteklemektir.