Arşiv

Okçular Vakfı bünyesinde Türk Okçuluğunun yeniden ihyası bağlamında, okçuluk araştırmalarını uluslararası boyutta, bilimsel bir zemine oturtmak ve devamlılığını sağlamak adına kurulan Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü, mezkûr gayelere uygun bir şekilde okçuluk alanında Alanında uzman akademik kadrosunun riyasetinde başta arşiv belgeleri olmak üzere kitap ve makalelerden minyatürlere video ve ses kayıt arşivlerinden yazma eserlere değin çok çeşitli ve zengin bir arşiv oluşturmuştur.

Araştırmacı, bu arşiv sayesinde okçuluk alanındaki materyalleri bir arada görecek ve böylelikle hem bütüncül bir bakış açısı kazanacak hem de minyatür, fotoğraf gibi sair kaynaklar aracılığıyla okçuluğun tarihsel ve kültürel arkaplanına olan aşinalığını arttıracaktır. Ayrıca bu arşivde tespit ettiği belge, görsel kayıt vs. gibi materyallerin asıllarını enstitü bünyesinde yer alan alan ihtisas kütüphanesinde uzman akademik kadronun nezaretinde inceleyebilecektir.

Arşiv arayüzüne ulaşmak için tıklayınız.

Arayüz kullanım kılavuzu: