Türk Okçuluğu Sergisi

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinde Türk Okçuluğu Sergisi

Takdim

Türk tarihi düşünüldüğünde, ok, yay ve bunlarla bağlantılı öğelerin medeniyetimizin önemli kültürel unsurlarından olduğu, mezkûr aletlerin Türk devlet ve toplum yapısı içerisinde ayrı bir yerinin bulunduğu açık bir şekilde dile getirilebilir. Gerek ilk Türk toplulukları ve onların oluşturduğu devlet ve askeri düzen içerisinde ve gerekse de Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonraki süreç içerisinde kurdukları siyasi oluşumlarda ok ve yay; kullanım alanlarından, taşıdığı mânâlara ve bu iki durumun kültürel arka planının izahı noktasında incelenmeye değer öğelerdir. Bu bağlamda en eski Türk topluluklarından yakın tarihimize kadar Türk okçuluğunun farklı evrelerden geçerek oluşturduğu tarihi seyir çeşitli kaynaklardan beslenilerek takip edilebilir.

Bu anlamda, Türk okçuluk tarihinin oldukça önemli bir merhalesini oluşturan Osmanlılar döneminin izahı noktasında önemli bir kaynak türünü temsil eden, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri, Osmanlı okçuluğunu ve onunla bağlantılı öğelerin anlaşılmasını sağlama adına oldukça değerlidir. Bu açıdan, Okçular Vakfı ve onun bünyesinde oluşturulan Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün, Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile ortak çalışması neticesinde gerçekleştirilen “Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerinde Türk Okçuluğu Sergisi” Türk okçuluğunun araştırılarak yeniden gündeme gelmesi noktasında atılmış önemli bir adımdır.

Okçular Vakfı ve bünyesindeki Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü olarak gerçekleştirdiğimiz bu sergiyi Osmanlı devri Türk okçuluğunun anlaşılması ve bir farkındalık oluşturma adına kamuoyunun dikkatlerine sunarız.

İç Sayfalara Göz At