Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu

Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu

Turkish Archery with Miniatures in Ottoman Period

Takdim

Türklerin en eski zamanlardan beri hemhal oldukları ok ve yay, Türk tarihinin en değerli kültürel ögelerin- den biridir. İslamiyetin kabulü ile belli ölçüde kutsallık kazanan bu faaliyet, Osmanlı Devleti zamanında kurumsallaşmıştır. Söz konusu kurumsallaşmanın bir tezahürü olarak, Osmanlı’nın hemen her şehrinde Ok- meydanları teşkil edilmiştir. İstanbul Okmeydanı da İstanbul’un fethine müteakiben Fatih Sultan Mehmed’in okçular için vakfettiği alan üzerinde II. Bayezid tarafından kurulan, dünyanın en eski spor kulübüdür. 2013 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin talimatları ve hi- mayeleri ile II. Bayezid’in inşa ettirdiği bu külliye restore edilmiş ve Fatih Sultan Mehmed’in temellerini attığı, İstanbul Okçular Tekkesi, Okçular Vakfı olarak, faaliyetlerine devam etmiştir.

Okçular Vakfı yeniden kurulduğu günden bu yana Türk kültürüne hizmet etme misyonunun verdiği görev bilinci ile dünyanın çeşitli ülkelerinde sergiler düzenleyerek, bu kültürü yaşatmaya çalışmaktadır. Bu misyon çerçevesinde 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kemankeş Türk Okçuluğu sergisi gerçekleştirilmiştir. Bu sergi Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait orijinal eserlerle hazırlanmış ilk Türk Okçuluğu sergisidir. Bu proje zenginleşerek daha sonra (orijinal ve dijital versiyonlarıyla) Bosna Hersek Ulusal Müzesi’nde, Sırbistan’da Belgrad ve Novi Pazar’da ve Çin’de Pekin Olimpiyat Stadında büyük ilgiyle gerçek- leştirilmiştir. Büyük alaka uyandıran bu sergimizin ardından şimdi de Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de vakfımız ile Gülbaba Vakfı’nın işbirliği ile yeni bir sergi düzenliyor olmanın haklı gururu içerisindeyiz.

“Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu Sergisi” adını taşıyan bu sergimizi, Türk-Macar toplumunun ortak tarih ve kültür temellerinden biri olan Gülbaba Tekkesi ve Türbesi’nde hayata geçirmiş olmak, söz konusu serginin değerini ve önemini arttırmaktadır. Bu serginin Türk ve Macar toplumları arasındaki kardeşlik bağ- larını kuvvetlendirmesine vesile olmasını Allah’tan niyaz eder, bizlere böylesi güzide bir mekanı tahsis etmiş olmalarından dolayı Gülbaba Vakfı yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak böylesi dikkat çekici bir projenin vücuda gelmesinde büyük emeği olan Okçular Vakfı Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü araştırmacılarına yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.

Küratör | Curator

Muhammet Mustafa Bakırcı

Danışmanlar | Consultants

Hasan Şahintürk | Şükrü Seçkin Anık | Barış Can

Tercüme | Translation

Ömer Can Tohti | Orsolya Sarac